New Image Vietnam

Chính sách đổi trả
2018-06-19 10:16:10 269

New Image chấp nhận việc đổi trả những sản phẩm theo chính sách Cam Kết Mua Lại Sản Phẩm Và Bảo Hành Sản Phẩm của New Image với điều kiện: a) sản phẩm còn hạn sử dụng; b) sản phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn như ban đầu; hoặc theo Chế Độ Bảo Hành Sản Phẩm nếu sản phẩm bị lỗi do sản xuất, trong vòng 30 ngày kể từ ngày người mua nhận hàng và phải kèm theo hóa đơn mua hàng.

Bất cứ khi nào có yêu cầu New Image đổi, Mua Lại, Bảo Hành sản phẩm trong thời gian có hiệu lực, Nhà Phân Phối có thể:

 • Đổi sản phẩm tương đương;
 • Ghi nợ toàn bộ số tiền để mua sản phẩm khác; số tiền ghi nợ tương đương với giá mua ban đầu, trừ đi 10% chi phí quản lý hành chính và vận chuyển.

Lưu ý:

 • Nhà Phân Phối bắt buộc phải xuất trình hoá đơn VAT đối với các trường hợp trên.
 • New Image không chấp nhận việc hoàn trả tài liệu, băng đĩa hỗ trợ, huy hiệu, thẻ, mẫu đơn, phụ kiện, các mặt hàng quảng cáo và tài liệu hỗ trợ bán hàng.
 • New Image sẽ tiến hành khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) của các Nhà Phân Phối tuyến trên phát sinh từ việc mua Sản Phẩm đó.
 • New Image sẽ không trừ 10% chi phí quản lý hành chính cho trường hợp sản phẩm bị lỗi phải bảo hành.
  • Căn cứ vào Biên Nhận Dành Cho Khách Hàng, Khách hàng có quyền khiếu nại trực tiếp với New Image về chất lượng sản phẩm, hoặc yêu cầu Công ty đổi, Mua lại, Bảo hành sản phẩm trong thời gian có hiệu lực, Khách hàng có thể:
 • Đổi sản phẩm tương đương;
 • Được New Image hoàn trả lại toàn bộ số tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Số tiền hoàn trả tương đương với giá mua hàng ban đầu trừ đi 10% chi phí quản lý hành chính và vận chuyển.

New Image chịu trách nhiệm liên hệ với Nhà Phân Phối đã bán sản phẩm cho Khách hàng và tiến hành khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) mà Nhà Phân Phối và các Nhà Phân Phối tuyến trên của Nhà Phân Phối đó đã nhận được từ việc mua Sản Phẩm đó.


QUY TRÌNH ĐỔI TRẢ, MUA LẠI SẢN PHẨM

 • Thời gian đổi trả, mua lại Sản phẩm: Từ ngày 01 đến 25 hàng tháng (trừ chủ nhật, ngày lễ); và Từ 8h đến 15h30 hàng ngày.
 • Địa điểm đổi trả, mua lại Sản phẩm: Các chi nhánh – Trung Tâm Phân Phối, Cửa Hàng New Image trên toàn quốc.
 • Điều kiện và cách thức đổi, mua lại Sản Phẩm:

A. Đổi Sản Phẩm:

Nhà Phân Phối khi có yêu cầu đổi Sản Phẩm cần cung cấp cho New Image:

 • Thẻ thành viên còn hiệu lực;
 • Hóa đơn VAT, kèm theo Phiếu nhận hàng không quá 30 ngày tính đến ngày nộp đơn yêu cầu đổi sản phẩm;
 • Sản Phẩm bị lỗi do sản xuất theo chính sách Bảo Hành Sản Phẩm;
 • Điền vào đơn Đổi trả sản phẩm.

Khi tiếp nhận yêu cầu từ Nhà Phân Phối, nếu Sản Phẩm được xác định là bị lỗi do sản xuất, còn hạn sử dụng và theo chính sách Bảo Hành Sản Phẩm, New Image sẽ tiến hành đổi Sản Phẩm tương đương cho Nhà Phân Phối.

 

B. Mua lại sản phẩm theo yêu cầu của NPP hoặc trong trường hợp chấm dứt hợp đồng

Nhà Phân Phối khi có yêu cầu New Image mua lại Sản Phẩm hoặc trong trường hợp chấm dứt hợp đồng cần cung cấp cho New Image:

 • Thẻ thành viên còn hiệu lực;
 • Hóa đơn VAT, kèm theo Phiếu nhận hàng còn hiệu lực theo Nguyên tắc đổi trả và mua lại Sản Phẩm;
 • Sản Phẩm chưa sử dụng và thỏa điều kiện quy định tại Nguyên tắc Nguyên tắc đổi trả và mua lại Sản Phẩm;
 • Điền vào đơn Mua lại sản phẩm.

Khi tiếp nhận yêu cầu từ Nhà Phân Phối, nếu Sản Phẩm thỏa các điều kiện đã quy định, New Image sẽ tiến hành mua lại Sản Phẩm và hoàn tiền hoặc ghi nợ toàn bộ số tiền để Nhà Phân Phối mua sản phẩm khác; số tiền hoàn trả/ghi nợ tương đương với giá mua ban đầu, trừ đi 10% chi phí quản lý hành chính và vận chuyển. New Image sẽ khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) mà Nhà Phân Phối đã được nhận từ việc mua sản phẩm đổi trả. Nhà Phân Phối tuyến trên đã hưởng khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế phát sinh từ việc mua sản phẩm đó có trách nhiệm hoàn trả lại tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế tương ứng cho New Image.

 

C. Quy trình mua lại Sản phẩm:

 • Kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại Sản phẩm trực tiếp hoặc qua bưu điện của Nhà Phân Phối.
 • Trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận lại Sản Phẩm và Hóa đơn mua hàng kèm theo, New Image sẽ kiểm tra hàng hóa và xem xét các điều kiện nêu tại Nguyên tắc hoàn trả các sản phẩm có thể bán được, Chính sách Cam Kết Mua Lại Sản Phẩm Và Bảo Hành Sản Phẩm và Nguyên tắc mua lại sản phẩm khi chấm dứt Hợp Đồng của New Image và thông báo cho Nhà Phân Phối về việc chấp nhận hoàn trả, mua lại hoặc lý do từ chối việc hoàn trả, mua lại. Nếu đồng ý mua lại sản phẩm, New Image và Nhà Phân Phối thống nhất về số lượng hàng trả lại và số tiền New Image sẽ thanh toán lại cho Nhà Phân Phối.
 • Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hai bên thống nhất về số lượng hàng trả lại và số tiền hoàn trả, New Image sẽ thực hiện việc thanh toán cho Nhà Phân Phối hoặc ghi nợ toàn bộ số tiền để Nhà Phân Phối mua sản phẩm khác (theo yêu cầu của Nhà Phân Phối).