New Image Vietnam

Quy trình thanh toán
2018-06-19 10:19:16 519

THANH TOÁN

NPP thanh toán đầy đủ trực tiếp cho Đơn đặt hàng đã nộp, tổng số tiền phải thanh toán bao gồm tiền hàng, thuế, phí vận chuyển, phí dịch vụ giao hàng. New Image không chấp nhận phương thức thanh toán trả tiền khi nhận hàng.

New Image sẽ giao hàng ngay sau khi nhận được đầy đủ khoản thanh toán cho đơn đặt hàng. Tùy theo quyền quyết định của mình New Image có thể xử lý đơn hàng đã nhận mà chưa thanh toán đầy đủ. Nếu New Image xử lý đơn đặt hàng chưa thanh toán đầy đủ đó, thì New Image có quyền không giao một số sản phẩm trong đơn hàng tương ứng với số tiền chưa được thanh toán đủ.

A. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng của New Image

New Image chấp nhận các hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng của New Image bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản New Image Vietnam.

  • New Image không chấp nhận chuyển khoản từ máy ATM đến tài khoản của công ty
  • Khi chuyển khoản Nhà Phân Phối phải ghi đầy đủ thông tin mã số của người nhận điểm, mã số đơn hàng muốn thanh toán..... chuyển hàng về tỉnh nào hay nhận hàng tại các Chi Nhánh.
  • Công ty không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào chuyển nhầm tài khoản hoặc không có đầy đủ thông tin đơn hàng.
  • Sau khi chuyển khoản, quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi việc chuyển tiền và số tài khoản của quý khách (bằng điện thoại, email, fax …) để thuận tiện trong việc kiểm tra.

B. Thẻ tín dụng & thanh toán trực tuyến

  • New Image chấp nhận việc thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng sau: MasterCard, VISA. Tuy nhiên, việc thanh toán chỉ hợp lệ khi chủ thẻ thanh toán chính là NPP đặt đơn hàng. New Image sẽ không chấp nhận đơn hàng từ NPP nếu NPP thanh toán bằng thẻ của người khác.
  • New Image sẽ kiểm tra khoản thanh toán với ngân hàng cung cấp thẻ của nhà phân phối trước khi xử lý đơn hàng. Trong trường hợp ngân hàng cung cấp thẻ từ chối thanh toán toàn bộ trị giá đơn hàng, New Image sẽ thông báo đến NPP về đơn hàng chưa xử lý.
  • Nhà Phân Phối có thể thanh toán trực tuyến thông qua thẻ ATM đã kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến; hoặc Thẻ thanh toán quốc tế VISA, MasterCard, JCB.
  • Quý khách điền thông tin Thẻ theo các bước khi lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến trên website.

 

C. Tiền mặt

New Image chỉ chấp nhận thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt khi NPP trực tiếp đến văn phòng công ty New Image thanh toán. New Image không chấp nhận thanh toán bằng cách gởi tiền mặt qua bưu điện.